Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường Đại học thành viên

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường Đại học thành viên

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm năm 2020 của tất cả các trường Đại học thành viên, điểm chuẩn cao nhất đạt mức 30 điểm.

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn của các trường Đại học thành viên là: Đại học KHXH&NV, Đại học KHTN, Đại học Công nghệ, Đại học Kinh tế, Đại học Giáo dục, Đại học Việt Nhật và điểm chuẩn của các khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn của các trường Đại học thành viên - Ảnh 1
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn của các trường Đại học thành viên. Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong đó, điểm cao nhất thuộc về ngành Hàn Quốc học tại trường Đại học KHXH&NV với 30 điểm khối C00. Kế đến là Khoa Y dược có ngành y khoa với 28.35 điểm.

Điểm chuẩn cao nhất của Khoa Luật thuộc về ngành luật là 27.5 điểm. 

Điểm chuẩn một số Đại học thành viên xem dưới đây.

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường Đại học thành viên - Ảnh 1
Trường Đại học KHXH&NV.
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường Đại học thành viên - Ảnh 1
Khoa Y dược.
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường Đại học thành viên - Ảnh 1
Khoa Luật và Đại học Việt Nhật.
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường Đại học thành viên - Ảnh 1
Trường Đại học Khoa học tự nhiên.
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường Đại học thành viên - Ảnh 2
Khoa Quản trị và kinh doanh.